DADES TÈCNIQUES

ccaait-dades-tecniques

ÀMBIT (febrer 2017)

• Àmbit subministrament: província de Tarragona
• Municipis consorciats: 62
• Indústries consorciades: 26
• Població servida sobre el total de la província: 85%
• Territori abastat sobre el total de la província: 36%

XARXA DE DISTRIBUCIÓ (febrer 2017)

Longitud total de les conduccions: 405,19 km
• Per tipologia de material
– Formigó armat amb camisa de xapa: 44.999 m
– Formigó pretesat amb camisa de xapa: 73.234 m
– Acer: 12.238 m
– Fosa dúctil (FD): 189.786 m
– Polietilè d’alta densitat (PEAD): 84.793 m
– Polietilè reforçat amb fibra de vidre (PRFV): 140 m
• Per diàmetre nominal
– DN ≥ 1.600 mm: 77.026 m
– 1000 ≤ 1600 mm: 8.488m
– 500 ≤ 1000 mm: 116.472 m
– 500 < DN: 203.204 m

Captació
• Canals de reg de les Comunitats de Regants del marge dret i esquerre del Delta de l’Ebre.

Estació tractament aigua potable (ETAP)
• Ubicació: L’Ampolla (Baix Ebre)
• Tractament
• Cambra arribada: tractament diòxid de clor i coagulant
• Cambra mescles: addició polielectròlit
• Floculació
• Decantació lamel·lar
• Filtració amb llit de sorra
• Filtració amb carbó actiu granular
• Postcloració
• Aigua potable de consum humà, llesta per a la seva distribució
• Tractament d’aigües recuperades

EXPLOTACIÓ (2017)

• Concessió màxima (Llei 18/81):
4,000 m³/s (126,14 Hm³/a)
• Concessió vigent (a partir del 18/06/2015):
Mitjana 3,1795 m³/s (100,27 Hm³/a)
– Màxima 3,8560 m³/s
– Mínima  2,827 m³/s
• Consum total any (2016):
71,06 Hm³/a (2,25 m³/s)
– Ajuntaments:
43,58 Hm³/a (1,38 m³/s)
– Indústries:
27,48 Hm³/a (0,87 m³/s)

RÀTIOS (2016)

• Consum energètic: 0,825 kWh/m³
• Consum reactius:
– Coagulant: 16,36 g/m³
– Floculant: 1,25 g/m³
– Clor: 2,20 g/m³
– Diòxid carboni: 11,12 g/m³
– Clorit sòdic: 4,41 g/m³
– Clorur sòdic (electrocloració): 0,30 g/m³
– Floculant fangs: 0,035 g/m³   (Centrifuga: 88,10 g/m³)
• Aigua no mesurada (consums propis, jardineria, neteges xarxa, pèrdues, …): 1,60%

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.