El CAT presenta els eixos d’acció pel 2018

Presentació balanç 2017 i eixos del 2018 a Tortosa

El President del Consorci d’Aigües de Tarragona en funcions, Josep Fèlix Ballesteros, acompanyat del director-gerent, Josep Xavier Pujol, han donat a conèixer les dades més rellevants de les accions executades durant 2017 i han presentat els eixos principals per aquest any 2018.

En el curs de 2017, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha seguit executant les directrius del Pla Estratègic 2015-2017, orientat a la millora de la qualitat i de les garanties del subministrament, com  també en l’àmbit de la Responsabilitat Social avançant en la transparència informativa. D’altra banda, en la mateixa línia, s’ha dissenyat el nou Pla Estratègic pels propers 4 anys, 2018-2021.

En relació als consums, les dades dels ajuntaments i les indústries continuen mostrant la consolidació de la tendència dels darrers quatre anys, amb uns increments que ja es situen en consums abans de la crisi i sequera del 2007. Cal prendre en consideració que el consum per la indústria d’aigua reutilitzada ha estat de 4,78 Hm³, a més dels 30,64 Hm³ subministrats pel CAT.

2017

Hm³

2016

Hm³

2017/2016

%

2017/10 anys

%

Ajuntaments 45,17 43,58 3,65 +4,93
Indústries 30,64 27,49 11,46 +10,42
TOTAL 75,81 71,07 6,67 +7,08

La planta d’ozó

Sens dubte, la principal actuació d’aquest 2017, és l’entrada en servei de la nova planta d’ozó per substituir el clor en el procés de potabilització

El CAT és pioner a Catalunya en la implantació d’aquest sistema de potabilització, pel que fa a la pre-ozonització. Es tracta d’un projecte tecnològic i d’innovació que suposa una millora en la qualitat de l’aigua, alhora que també suposa millores en el medi ambient i la seguretat, per les implicacions del sistema actual de clor en l’emmagatzematge, el transport i la manipulació.

El projecte, plantejat com a concurs de projecte i obra, tenia un import de licitació de 7,1 M€, es va adjudicar el setembre 2016 i es va posar en funcionament el maig de 2017.Les obres han tingut un cost de 4.870.042 €.

Amb la posada en marxa de la planta d’ozó, es comencen a concretar els estalvis en el procés de potabilització d’uns 200.000 €/any, fent la comparativa amb el tractament actual sense tenir en compte els avantatges de la millora de qualitat, millora de la prevenció de riscos laborals, la seva manipulació i la contribució a la petjada del CO₂.

Laboratori de Qualitat de l’Aigua (LQAIGUA)

Aquest 2017 el laboratori ha complert 10 anys a les instal·lacions del Consorci a l’ETAP de l’Ampolla. Un any que ha servit per estrenar un nou equipament: un cromatògraf líquid acoblat a un espectròmetre de masses (HPLC/QQQ) que, amb les millors tecnologies disponibles (MTD), permet detectar a les aigües superficials captades de l’Ebre els que s’anomenen contaminants emergents i prioritaris. El cost de l’adquisició de l’equip ha estat de 210.377 €.

D’altra banda, el laboratori ha revalidat l’acreditació que permet que els resultats  dels paràmetres microbiològics analitzats, siguin vàlids i reconeguts per totes les autoritats i organismes competents. L’acreditació d’ENAC és va assolir inicialment l’any 2013 per altres paràmetres (fisicoquímics, metalls i compostos orgànics) segons la norma UNE/EN ISO 17025 i aquest 2017 s’ha ampliat i renovat amb els paràmetres microbiològics.

Finalment, pel que fa referència al laboratori, cal destacar l’actualització del LIMS, un nou paquet informàtic que permet gestionar de manera més eficient les dades generades al laboratori.

Eficiència energètica

El CAT ha aconseguit rebaixar més d’un 15% els costos energètics. D’aquesta manera, durant el 2017 s’ha consolidat el projecte SAOOEC “Sistema Automàtic d’Operació amb Optimització Energètica al CAT” recuperant la inversió inicial d’1,2M d’euros feta entre l’any 2014 i 2015.

El SAOOEC funciona a través d’un software, creat per una empresa neozelandesa que s’ha implantat amb èxit a 16 instal·lacions del món. El CAT ha estat el primer en instal·lar-lo a l’Europa continental i ho ha fet amb l’objectiu d’obtenir el cost energètic més baix possible. A grans trets, aquesta és una solució que facilita la planificació d’operacions per les properes 48 hores amb l’objectiu d’optimitzar els costos d’explotació i aconseguir així un estalvi energètic, consumint l’energia en el moment del dia en que el seu cost és més baix. Aquest ha estat un projecte cabdal pel Consorci ja que l’energia representa una tercera part dels costos d’explotació.

El projecte ha estat motiu de “case study” i reconeixement d’èxit per part del grup internacional Suez Environment que ha absorbit l’empresa Derceto, implantadora del projecte al CAT.

Aigua embotellada

Aquest any, s’ha fet una prova pilot experimental d’embotellar aigua destinada a esdeveniments públics organitzats pels consorciats, siguin ajuntaments o indústries. L’acció s’emmarca en el foment del consum d’aigua de l’aixeta, que promouen la majoria d’ajuntaments consorciats.

El CAT ha subscrit un conveni amb l’empresa EMATSA per disposar de 60.000 ampolles d’aigua de mig litre, amb una etiqueta acreditativa de la procedència i les propietats de l’aigua. Al llarg del 2017 s’han consumit 47.415 ampolles d’aigua provinents d’aquest conveni entre ambdues institucions.

Esdeveniments rellevants

Al maig de 2017 el CAT va col·laborar, juntament amb EMATSA, en la organització de les Jornades Tècniques d’AEAS (Asociación de Empresas de Agua y Saneamiento), el principal fòrum de trobada, a nivell nacional, de professionals, empreses i institucions per al debat i transferència de coneixements d’aquells aspectes de  major interès relacionats amb el cicle integral de l’aigua.

D’altra banda, aquest 2017 el CAT ha organitzat la primera trobada d’inspectors de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat d’arreu de Catalunya. A més també s’ha celebrat la primera Jornada Tècnica per tots els consorciats (ajuntaments i indústries). Ambdós esdeveniments es repetiran aquest 2018 ja que van ser tot un èxit.

 

Línies d’actuació a 2018

Les accions més notòries s’emmarquen en l’inici de l’aplicació del nou Pla Estratègic 2018-2021. Un document aprovat pel Consell d’Administració i explicat en detall als treballadors i consorciats del CAT, tot plegat en línia de continuïtat amb l’anterior: renovació i qualitat, marcats pels principis de transparència, eficiència i respecte pel Medi Ambient. El Pla Estratègic contempla diverses inversions en els propers 4 anys, estimades en 24,5 M€. A continuació, es detallen les accions més rellevants per aquest 2018.

Sensors online: des del CAT s’han seleccionat quinze punts clau a la xarxa de distribució per controlar la qualitat de l’aigua a temps real durant 24 hores al dia els 7 dies de la setmana, uns punts on s’han instal·lat uns sensors que es controlaran telemàticament. D’aquesta manera s’aconsegueix un seguiment continu de la qualitat de l’aigua que subministra el Consorci i poder actuar en cas d’episodis d’anomalies. Alhora, d’acord amb les normatives i requisits vigents al CAT, un dels objectius també és la reducció dels mostreigs i les analítiques manuals que fins ara s’han de fer dins el programa d’autocontrol i vigilància i controls sanitaris de les aigües de consum humà. La implantació d’aquests sensors s’allargarà fins l’any 2020 quan es disposarà de fins a 15 equips per monitoritzar online la qualitat de l’aigua. Actualment n’hi ha instal·lats 6, se n’instal·laran 3 cada any fins el 2021.

Projecte LIFE Ebro-ADMICLIM: aquest 2018 es posarà punt i final al projecte que va començar fa quatre anys i que consisteix en l’anàlisi del transport de sediments al tram final del riu Ebre i la seva dispersió en els canals i parcel·les per a incrementar l’acreció i evitar la subsidència del Delta. El CAT forma part del projecte com a soci, aportant l’excedent de fangs que genera el Consorci al llarg del procés de potabilització per al seu retorn al medi. D’aquesta manera el CAT contribueix a mitigar, amb un part molt petita però validant un possible model, els efectes del canvi climàtic i l’afecció al delta per l’increment del nivell del mar. El projecte està liderat per l’IRTA, juntament amb altres socis com el ICGC, Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Universitat de Còrdova i la Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l’Ebre)

Seguretat física i lògica ETAP: projectes d’adaptació de les instal·lacions de les instal·lacions centrals a Constantí i l’ETAP a l’Ampolla, per tal d’augmentar el nivell de seguretat tant en els tancaments perimetrals (seguretat física) com els sistemes de detecció amb videovigilància i alarma (seguretat lògica).

 Responsabilitat social corporativa: a partir del proper mes, s’estableix un nou model de visites escolars a l’ETAP: aquest any es posarà en marxa un nou model adequat al nivell educatiu dels visitants (3 nivells: primària, secundària i Batxillerat i cicles formatius). La visita es dividirà en dues parts: per una banda, una part formativa i de visita per les instal·lacions amb unes tablets que permetran veure les fases del procés de potabilització de l’aigua en 3D,  mentre que per l’altra banda els alumnes podran fer experiments amb l’aigua en una aula adaptada per aquest fi.

També, dins aquest apartat, la millora de la comunicació tant externa com interna, com la remodelació de la pàgina web, la posada en servei de la seu @electrònica, un nou newsletter amb enviament mensual als treballadors i als consorciats, que recull les principals activitats que es realitzen al Consorci.

 

Share on:

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.