PROCESSOS

Proces_ETAP2017-CAT

CAPTACIÓ

01-captacio

– La captació d’aigua s’efectua a Camp-redó, (Tortosa), dels canals de reg de l’esquerra i dreta del riu.
– L’aigua del canal de la dreta, després de passar per reixes de desbast, és conduïda al marge esquerre mitjançant dos sifons de 250 metres de longitud i diàmetre 1.200 i 1.600 mm instal·lats al llit del riu.

CAMBRA D’ASPIRACIÓ EB-0

02-aspiracio-1024x683

– L’aigua entra en una cambra d’aspiració de 4.000m³, després de passar per les reixes de desbast i pels tambors filtrants de malla fina, en els quals queden retingudes totes les partícules d’un diàmetre superior a 1 mm.

ESTACIÓ DE BOMBAMENT EB-0

03-eb0

– L’estació de bombament està equipada amb sis grups motobombes amb capacitat per impulsar els 4 m³/s de la concessió.
• Potència
3 bombes de 630 kw (6 KV) 0,6 m³/s
4 bombes de 1.500 kw (6 KV) 1,75 m³/s
– L’aigua s’impulsa a través d’una canonada de formigó amb camisa de xapa de 1,6 m de diàmetre interior fins a la planta potabilitzadora de L’Ampolla.
– A 5 kilòmetres de la EB-0, y en el punto més alt del traçat, amb la finalitat de protegir les instal·lacions del denominat “cop d’ariet”, es va construir una xemeneia d’equilibri de 37 m d’alçada i 7 m de diàmetre.
• Cambra d’aspiració EB-0 de 4.000 m³.
• Distància a ETAP l’Ampolla 15,2 km.

DIPÒSIT D’AIGUA CRUA (DAC)

04-diposit-aigua-crua

– L’aigua arriba des de l’EB-0 (Camp-redó) fins a un dipòsit amb capacitat per a 175.000 m³ (175 milions de litres); és el Dipòsit  d’Aigua Crua, la missió del qual és regular el procés de potabilització.
• Capacitat 175.000 m³.

PREOZONITZACIÓ

PREozonitzacio

– És l’aplicació d’Ozó a l’aigua crua del canals, ja tamisada, amb dosi suficient per tal d’inactivar microorganismes i oxidar microcontaminats presents a l’aigua de l’Ebre.
L’ozó s’obté “in situ” a patir d’oxigen liquat i energia elèctrica. La mescla ozó/oxigen s’injecta a sistema de mesclador estàtic i càmera de contacte, just després de la correcció del pH i  avanç del procés de coagulació/floculació.

CAMBRA D'ARRIBADA

05-repartiment

– A la cambra de repartiment l’aigua es divideix en dues parts, donada la simetria de la planta.
– En aquesta cambra s’afegeix el coagulant.
– També ve a parar a aquest punt l’aigua recuperada del rentat dels filtres de sorra i dels filtres carbó actiu, la dels concentradors i deshidratació de fangs.
• Regulació pH CO2 10 g/m³ (pH consigna 7,5).
• Coagulant FeCI3 15 g/m³.

CAMBRA DE MESCLA

06-mescla

– De la cambra d’arribada, l’aigua passa a la cambra de mescla, una cambra amb agitació mecànica on s’hi afegeix el floculant, un additiu que permetrà la floculació de les partícules que l’aigua porta en suspensió.
• 10 unitats de 64 m³.
• Floculant PoliDADMAC 1,0 g/m³.

FLOCULADORS

07-floculadors

– A l’aigua se li afegeix el fang (recirculació) extret del mateix procés i es remou a través de turbines giratòries per tal de facilitar la reacció amb el coagulant i floculant, de manera que s’aconsegueix que les partícules s’agrupin formant flocs.
• 10 unitats de 1.000 m³ (1 % v/v de fangs).

DECANTADORS

08-decantadors

– L’aigua passa a través de decantadors estàtics lamelars (lamel·les), dipositant els flocs al fons, en forma de fangs.
• 10 unitats de 1.625 m³ (Tipus estàtics lamelars).
• Objectiu de qualitat: relació terbolesa aigua crua/aigua decantada, ≤5 fins un valor màxim de 3 NTU.

ESPESSIDORS DE FANG

09-espessidors

– Es recullen els fangs decantats i una vegada concentrats son enviats una part a la centrifuga de deshidratació i una part al propi procés (Floculadors).
• Purga decantadors: 1% sequedat
• Sortida espessidors: 3% sequedat
• Fangs sortida espessidors: 25.000 m³/any

TRACTAMENT D'AIGÜES RECUPERADES (TAR)

TAR 01

– Equipat amb un desarenador i tres sedimentadors lamel·lars per gravetat amb adició de floculant per facilitar la sedimentació de les matèries en suspensió.
• Sedimentadors: 3 unitats de 275 m³/sedimentador (100 L/s).
• Dosis Floculant: 3 g/m³.

DESHIDRATACIÓ DE FANG

10-deshidratacio

– El fang no utilitzat en el procés, es deshidrata utilitzant centrífugues d’alt rendiment i s’envia als erols d’assecament.
• Centrifuga: floculant 160 g/m³ fangs.
• Sortida centrifuga deshidratació: 30% sequedat.
• Fangs deshidratats: 3.200 m³/any.
• Floculant: 110 g/m³ espessidors.

EROLS DE FANGS

11-erols

– El fang no utilitzat al procés, una vegada deshidratat, es transporta als erols d’assecament.
• Gestió fangs subproducte (inertització 1 any): 1.400 t/any.

FILTRES DE SORRA

12-filtres-sorra-1024x683

– Les partícules que no han floculat queden retingudes a la sorra.
• Unitats: 20 filtres de 270 m³.
• Superfície filtre: 110 m².
• Llit de sorra: 1 m.
• A cabal de 2 m³/s: velocitat de filtració 3,3 m/h; residència 18 minuts.
• Objectiu de qualitat: relació terbolesa aigua crua/aigua filtrada sorra ≤10 fins un valor màxim de 1,5 NTU.

POSTOZONITZACIÓ

POSTozonització

– Aquí l’Ozó s’aplica després dels filtres de sorra, amb dosis suficients per inactivar totalment tota classe de microorganismes i oxidar i degradar compostos orgànics que en una fase posterior seran eliminats de una forma més efectiva pel carbó actiu granular.
El tàndem ozó-carbó actiu granular, accentua la forma de treballar del carbó, eliminant més compostos i saturant menys el carbó.

FILTRES DE CARBÓ ACTIU GRANULAR

13-filtres-carbo

– Els filtres de carbó actiu granular son la última etapa del tractament de l’aigua, abans d’afegir el desinfectant final (clor). L’instal·lació esta composta per 14 filtres, amb un total de 2.400 m³ de carbó actiu granular d’alta capacitat d’absorció. L’aigua passa pels filtres amb un temps de contacte de 10 minuts, a través de llits de carbó, surt amb una alta eliminació de microcontaminants orgànics, metalls pesants i també compostos que donen mal olor i sabor a l’aigua.
El carbó, a mida que per la seva capacitat d’adsorció, es reactiva en forns rotatius externs.
• Unitats: 14 filtres de 550 m³.
• Superfície filtre: 110 m².
• Llit de carbó: 1,5 m (170 m³ CAG/filtre) Total CAG 1.200 t.
• A cabal de 2 m³/s: velocitat de filtració 4,5 m/h; residència 13 minuts.
• Objectiu de qualitat: relació terbolesa aigua crua /aigua filtrada sobre CAG ≤10 fins un valor màxim de 1,0 NTU.

CAMBRA D'ASPIRACIÓ EB-1 I DIPÒSIT D'AIGUA TRACTADA

17-aigua-neta

– L’aigua procedent dels filtres de carbó passa als dipòsits d’aigua tractada, amb una capacitat per a 205.000m³, des d’on, després de ser sotmesa a una postcloració, serà distribuïda als municipis i les indústries consorciats.
• DAT – EB-1: 40.000 m³.
• ADAN: 165.000 m³.
• Postcloració: 2,0 g/m³.

ESTACIÓ DE BOMBAMENT EB-1

14-eb1

– Estació de bombament, on hi ha instal·lats sis grups de moto-bombes: tres grups amb motors de 1.300kW, un amb 1.100kW i dos amb 700kW. Dotada d’una xemeneia d’equilibri de 85 m d’alçada i 7 m de diàmetre. La distribució des de la planta es realitza a través d’una canonada d’1,60m de diàmetre interior, de formigó pretesat amb camisa de xapa.
• Potència
3 bombes de 1.300 KW  6 kw  2,2 m³/s
1 bomba de 1.100 KW  6 kw 2,15 m³/s
2 bombes de 700 KW  6 kw  0,6 m³/s

LABORATORI DE QUALITAT (LQAIGUA)

LQAIGUA

– L’aigua distribuïda pel CAT és analitzada diàriament al laboratori ubicat a la mateixa planta de tractament. Al cap de l’any es realitzen prop de 50.000 analítiques de diferents paràmetres.
• Biologia.
• Inorgànics.
• Orgànics.
• Radioactivitat.
• Lab. control procés ETAP.

LLOC CENTRAL DE CONTROL

16-central-control

– Des de la sala de control a l’ETAP de L’Ampolla, es coordina i dirigeix el tractament de l’aigua i la distribució als consorciats.
– Tot es realitza a través d’un sistema de telecomandament propi i amb redundància (via cable telefònic col·lateral a les conduccions, via ràdio, via xarxa IP microones). El sistema gestiona més de 24.000 senyals, amb una actualització de la informació rebuda cada 10 segons i una execució de les ordres a camp amb un temps mitjà de 2 segons.
– La regulació, distribució i optimització es gestiona mitjançant el Sistema Automàtic d’Operació amb Optimització Energètica de CAT (SAOOEC)
• Estació de Bombament: 23.
• Estacions remotes: 128.
• Estacions concentradores: 19.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.