Persones

Un equip cabal

Al CAT ens dotem de les millors tecnologies disponibles per donar un servei de qualitat, però l’equip més valuós en la gestió de la infraestructura és la plantilla de treballadors.

Un espai segur i saludable


Dades de
seguretat i salut
any 2023

7,01

Índex de
freqüència

0,40

Índex de
gravetat

786h

Nombre d’hores de
formació en PRL
Skip to content