Persones

Un equip cabal

Al CAT ens dotem de les millors tecnologies disponibles per donar un servei de qualitat, però l’equip més valuós en la gestió de la infraestructura és la plantilla de treballadors.

Un espai segur i saludable


Dades de
seguretat i salut
any 2020

0

Índex de
freqüència
0

Índex de
gravetat
325h

Nombre d’hores de
formació en PRL
Skip to content