Millora contínua

Connectats al futur

L’exigència no té descans. La seguretat i la garantia del subministrament obliga el CAT a innovar i a apostar sempre per la millor tecnologia disponible.

De la cloració a l'ozonització

Un dels millors exemples d’innovació recent al CAT és la planta d’ozó, un tractament en el procés de potabilització per desinfectar i millorar la qualitat de l’aigua que ha acabat substituint l’ús de clor. L’ozó, que el CAT aplica de forma pionera a l’inici del tractament, també és aplicat en la fase final del procés de potabilització. Permet fer servir molta menys quantitat de reactius i, gràcies a la seva alta capacitat oxidant, és un desinfectant molt més potent. A més, estalvia els riscos de transport, emmagatzematge i manipulació del clor, el que contribueix a la sostenibilitat i l’eficiència del CAT.

Skip to content