Garantia

Subministrem confiança

La garantia del subministrament és estratègica per a ajuntaments i indústries consorciades, que depenen en gran part de l'aigua del CAT. La cultura de seguretat forma part de la nostra missió.

Preparats per donar resposta

L’operativa del Consorci d’Aigües no està exempta de riscos, i per aquest motiu periòdicament el personal del CAT posa a prova la capacitat de resposta davant de situacions d’emergència. Els simulacres d’incendi i fuites de productes tòxics permeten extreure lliçons que després s’apliquen per millorar els plans d’emergència i protocols de seguretat, qualitat i innocuïtat en la gestió del servei.

Skip to content