Qui som?

La xarxa que uneix

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) és un ens amb personalitat jurídica pròpia sense afany de lucre que capta, tracta i distribueix aigua potable a ajuntaments i indústries consorciades.

Un cabal adaptat a les necessitats

El volum de concessió d’aigua al CAT ha variat a mesura que el Consorci ha incorporat a nous membres i ha hagut d’atendre noves demandes. L’última modificació, acordada l'agost de 2019, fixa la concessió en 3,0033 m3/s (94,71 Hm3/any), amb un màxim a l’estiu de de 3,781 m3/s (quan es produeixen puntes de demanda) i un mínim de 2,633 m3/s al gener.

Skip to content